Моето варено гравче

ОДА НА ГРАВОТ

Ќе речат, најпросто нешто е да свариш гравче…Дали?
Мислам дека и наједноставните јадења си бараат марифетлуци, снаоѓање, искуство…

Продолжи со читање “Моето варено гравче”